Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 955/171/21 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 4 im. Złotego Pantofelka w Mikołowie ul. Katowicka 132