Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 954/171/21 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 3 im. Kota w butach w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 40