Uchwała nr XLIII/399/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków