Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości przy ul. Reta Śmiłowicka, działki nr 427/37 i 428/37