Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 13.05.2021 r.