Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 937/154/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie Placu Salwatorianów