Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 936/153/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej