Apel nr 8/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r. do Mieszkańców Mikołowa