Zarządzanie Burmistrza Mikołowa nr 930/149/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16