Zarządzanie Burmistrza Mikołowa nr 931/148/21 w sprawie ustalenia harmonogramu budżetu obywatelskiego w Mikołowie na rok 2022