Zarządzenie Burmistrza Mikołówa nr 824/141/21 w sprawie ustanowienia znaku obchodów 800-lecia Mikołowa, będącego elementem identyfikacji wizualnej dla Miasta Mikołów oraz zasad jego używania i wykorzystywania