Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 923/140/21 w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów