Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 922/139/21 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych