Protokół z posiedzenia Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 8.04.2021 r.