Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Dzielnicy Kamionka w dniu 13.05.2021