Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 912/129/21 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II  w Mikołowie ul. Gliwicka 299