Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 911/128/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mikołów