Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 900/117/21 w sprawie trybu postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi na własność