Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 898/115/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Reta Śmiłowicka