Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 897/114/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Okrzei