Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 896/113/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej