Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 895/112/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury