Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 894/111/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury