Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 893/110/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury