Uchwała nr XLI/384/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie petycji o poparcie przez Radę Miejską Mikołowa Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego