Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 892/109/21 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Józefa Janika  w Mikołowie ul. Szkolna 1