Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 891/108/21 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej  w Mikołowie ul. Katowicka 122