Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 883/100/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę