Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 882/99/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę