Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 881/98/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę