Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 880/97/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę