Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 879/96/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę