Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 878/95/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę