Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 877/94/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę