Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 875/92/21 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych