Radny Remigiusz Kuś, radny Jan Przewoźnik - interpelacja w sprawie zachowania charakteru Alei Kasztanowej ul. Reta Śmiłowicka oraz nowych nasadzeń w Mikołowie