Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 873/90/21 w sprawie przyznania Nagród Artystycznych Burmistrza Mikołowa