Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 861/78/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę