Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 868/85/21 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 800-lecia Mikołowa