Radna Katarzyna Syryjczyk-Słomska - interpelacja w sprawie przywrócenia nagród Mikołowianina Roku i nadania jej należytej rangi