Radny Krzysztof Żur - interpelacja dotycząca mapy drogowej budowy nowego przedszkola w Borowej Wsi