Uchwała nr XL/364/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu