Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa 25.02.2021