Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Borowa Wieś z dnia 13.03.2021 r.