Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 852/69/21 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Mikołowa nr 796/13/21 z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dwóch dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Mikołów