Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 851/68/21 w sprawie określenia wzorów wniosków obowiązujących przy ubieganiu się o dotację celową z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych