Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 849/66/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej