Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 842/59/21 w sprawie powołania Komisji Konkursowej