Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 834/51/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod chodnik