Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 828/45/21 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości Skarbu Państwa